Doç. Dr. Abdullah ŞİŞİK

Mini Gastrik Bypass

Obezite cerrahisi kapsamında her hastanın ihtiyacına göre farklı cerrahi prosedürler uygulanması mümkündür. Obezite cerrahi kapsamında en sık tercih edilen tedavi yöntemlerinden biri olan mini gastrik bypass ameliyatı etkinliği klasik bypass (RYGBP) ameliyatına benzeyen kombine bir prosedürdür.

Mide hacmini küçültme ve emilimini azaltma etkisi bulunan mini gastrik bypass ameliyatı gastrik bypass ameliyatına alternatif olarak geliştirilmiştir. Ameliyat süresi daha kısa ve uygulaması daha kolaydır. Ayrıca mini gastrik bypass ameliyatında komplikasyon gelişmesi riski daha azdır. Gıda alımını kısıtlayan ve emilimini bozmaya yardımcı olan mini gastrik bypass ameliyatına uygunluk kararı hasta özelinde yapılan değerlendirmelerden sonra verilir.

Hastada kontrollü bir kilo kaybının sağlanması amacıyla uygulanan mini gastrik bypass ameliyatı kapsamında bir yandan hastanın midesinin hacmi küçültülürken diğer yandan ince bağırsakta besin emilimi kısıtlanır. Bu uygulamaların amacı hastanın sağlıklı bir şekilde kilo vermesini sağlamaktır. Doğru hastaya doğru tekniklerle uygulandığı ve ameliyat sonrası dönemde hasta doktorunun tavsiyelerine eksiksiz bir şekilde uyduğu takdirde mini gastrik bypass ameliyatından son derece başarılı sonuçlar elde edilebilir.

Mini gastrik bypass ameliyatı kapsamında midenin başlangıç kısmı geri kalan kısmından ayrılır. Daha sonra bypass edilen bağırsaklara bağlanarak hastanın daha az yemek yemesine rağmen daha kısa süre içerisinde doyması sağlanır. Diğer yandan mide gastrik bypass ameliyatı kapsamında yüksek kalorili besin emilimi sınırlandığı için besinlerin sindirilmeden vücut dışına atılması avantajı elde edilebilmektedir. Mini gastrik bypass ameliyatının uygulanmasıyla obezite hastalarının sağlıklı ve kalıcı bir şekilde kilo vermesi söz konusu olduğundan fazla kilodan kaynaklanan çeşitli hastalıkların önlenmesi mümkün olabilmektedir.

Mini Gastrik Bypass Ameliyatı Nedir?

Kapalı teknikle gerçekleştirilen mini gastrik bypass ameliyatı sık uygulanan bir obezite cerrahisi prosedürüdür. Mini gastrik bypass ameliyatı ile mide hacminin küçülmesi ve ince bağırsakların bir kısmının emilim fonksiyonundan ayrı kalması amaçlanır. Obezite cerrahisi prosedürleri arasında mini gastrik bypass en hızlı, uygulaması en kolay ve operasyon sonrası iyileşme süreci en konforlu yöntem olarak kabul edilir.

Mini gastrik bypass ameliyatı daha kısa süre içinde tamamlandığı ve daha düşük maliyetli bir prosedür olduğu gibi hipertansiyon, tip 2 diyabet ve hiperlipidemi gibi obeziteye bağlı sağlık sorunlarında kontrol gücünün yüksek olduğu bilinmektedir. Sağladığı avantajlar nedeniyle mini gastrik bypass ameliyatı uygunluk kararı verilen hastalarda sıklıkla uygulanan bir obezite cerrahisi prosedürüdür.

Laparoskopik yani kapalı teknikle gerçekleştirilen mini gastrik bypass ameliyatı kısıtlayıcı ve emilimi azaltıcı bir prosedürdür. Uygulamanın amacı hastada daha az yemek yeme hissiyatının oluşturulması ve yenilen gıdalardan alınan kalori miktarının azaltılmasıdır.

Ameliyat kapsamında beş adet küçük kesi yapılır ve karın boşluğuna girilir. Öncelikle özfagus bölümünde midenin içerisine doğru yeni bir mide oluşturularak bu yeni mide bölümünün eski mideden tamamen ayrılması sağlanır. Bununla birlikte midenin geri kalan kısmı vücuttan çıkarılmayacağından enzim üretmeye devam edecektir. Bir sonraki aşamada eski midenin bağırsak bağlantısından daha ilerideki bir bölümü uzatılır ve bağırsağın kesilmesi gerekmeden yeni oluşturulan mideye bağlantı yapılır. Bu işlem sonucunda bağırsağın ortalama iki metrelik kısmı bypass edilir.

Mini gastrik bypass ameliyatı ile RNY gastrik bypass ameliyatı arasındaki en dikkat çekici fark bağırsağın bölünmeden mideye bağlanması şeklinde açıklanabilir. Bunun sonucunda mini gastrik bypass ameliyatında toplam olarak bir bağlantının RNY gastrik bypass ameliyatına göre azaltılması söz konusu olur.

Tüketilen besinlerin emiliminin azalmasını sağlayan temel etken, bağırsağın daha uzun bir bölümünün bypass edilmiş olmasıdır. Böylece RNY gastrik bypass ameliyatına göre mini gastrik bypass ameliyatında daha az emilim gerçekleşir. Diğer yandan geriye kalan mide sıvıları ve bunun devamındaki safra geçiş yolunun küçültülen mide ucu olması dolayısıya mini gastrik bypass operasyonundan sonra safra reflüsü oluşabilir.

Mini gastrik bypass ameliyatından sonra hastada herhangi bir beslenme bozukluğu yaşanmaması için hastanın düzenli olarak kullanması gereken bazı vitaminler olacaktır.

Mini Gastrik Bypass Ameliyatı Nasıl Uygulanır?

Mini gastrik bypass ameliyatı uygulanmadan önce hastanın ameliyata uygunluğu değerlendirilir ve uygunluk kararı kişi özelinde verilir. Mide gastrik bypass ameliyatının uygulanması kararı verildikten sonra karın bölgesinde 1 cm’lik olmak üzere 5 ya da 6 kesi yapılarak trokar olarak adlandırılan aletler deliklerden karın içine sokulur.

Trokarlarla oluşturulan giriş yerleri kullanılarak hastanın karın içine kamera ve ameliyat sırasında kullanılacak diğer ameliyat aletleri sokulur. Bu nedenle ameliyat sırasında kullanılacak kamera ve diğer aletler trokarın içinden geçebilecek ince ve uzun bir yapıda olması gerekir.

Midenin hemen giriş bölümünde küçük bir mide tüpü oluşturulur. Bu kısım midenin kalanından tamamen ayrılır. Uygulanan işlemin ardından hastanın kullanacağı asıl mide, midenin küçük bir tüp halinde oluşturulan yeni parçası olur. Midenin ayrılan büyük kısmı karın içinde kalır ve salgılarını üretmeye devam eder. İşlem sırasında oluşturulan ve daha sonraki süreçte kullanılacak olan küçük mide ile ince bağırsak arasında bağlantı kurulu. Bu sayede alınan gıdaların bağırsağa geçmesi sağlanmakta olup bu işlem mide gastrik bypass ameliyatının ikinci bölümünü oluşturur.

Mide gastrik bypass ameliyatı sırasında oluşturulan küçük mide ve ince bağırsak arasında bir bağlantı oluşturulur. İnce bağırsağın ortasına yakın bir bölgeden mideyle bağlantı sağlanır.

Mini Gastrik Bypass Ameliyatı Neden Yapılır?

Mini gastrik bypass ameliyatı, hastaların ameliyattan sonraki ilk 2 yıl içinde fazla kilolarının yaklaşık %50’sini kaybetmesi amacıyla uygulanır. Mini gastrik bypass ameliyatından sonraki süreçte ameliyatın üç farklı etkisi sonucu kilo kaybı yaşanır.

Mide hacminin küçültülmesi: Mini gastrik bypass ameliyatı sonucu kişinin mide hacminde küçülme sağlanmasına bağlı olarak tüketilen besin miktarı azaltılabilmektedir.

İnce bağırsağın emiliminin kısıtlanması: Mini gastrik bypass ameliyatı kapsamında ince bağırsağın başlangıç bölgesinde yer alan yaklaşık 200 cm’lik kısım gıda geçişinden ayrılır. İnce bağırsağın ayrılan bölümünün görevi, sindirim ve emilim sağlayan safra ile diğer sıvıları taşımaktır. Mini gastrik bypass ameliyatından sonra oluşturulmuş küçük mideden geçen besinler ince bağırsağın ortalarına aktarılır. İnce bağırsağın başlangıcında bulunan 200 cm’lik bölgeden besin geçmemesi alınan fazla kalorilerin emilmeden atılmasını sağlar. Bu aynı zamanda önemli oranda kilo kaybı ve ulaşılan yeni kilonun sağlıklı bir şekilde korunması anlamına gelir.

Hormonların düzenlenmesi: Mini gastrik bypass ameliyatı ile midenin büyük bir kısmı ilerleyen süreçte kullanılmamak üzere ayrılır. Gıdaların midenin bu kısmından geçmemesi yoluyla bölgenin etkinliğini yavaşça yitirmesi amaçlanır. Bu kapsamda vücutta salgılanan açlık hormonunun miktarı azalır. Doğal olarak kişide tokluk hissi daha erken oluşur ve etkisini daha uzun süre korur.

Mini Gastrik Bypass Ameliyatı Riskleri Nelerdir?

Mini gastrik bypass ameliyatı kapsamında hastanın midesinin büyük bir kısmı pasif hale getirilse de bu kısım vücut dışına çıkarılmaz. Diğer bir deyişle ameliyat sırasında herhangi bir organın kesilmesi ve vücut dışına çıkarılması söz konusu değildir. Midenin pasifize edilen kısmı karın içinde ancak atıl bir şekilde sabit tutulur. Bu nedenle mini gastrik bypass ameliyatının geri dönüşü mümkündür.

Mini gastrik bypass ameliyatından kaynaklanabilecek riskler şu şekilde sıralanabilir:

Mini gastrik bypass ameliyatından sonra yaşanabilecek risklerden biri safra reflüsüdür. Bu riskin azaltılması için safra salgısını getiren bağırsak bölümü daha yukarıdan aşağı olacak şekilde bağlantı yapılır. Bu sayede safra akışı mideye uğramadan ince bağırsak içinde devam ettirilir.
Nadir görülen bir durum olmakla birlikte mide ülseri oluşması riskine karşı hasta endoskopik kontrollerle takip altında tutulur.
Dumping sendromu riski yaşanmasının önlenmesi için karbonhidratı yiyeceklerden kaçınmak gerekir.
Yetersiz ya da aşırı kilo kaybı,
Kemik erimesi
Kusma ve bulantı,
İnce bağırsak emiliminin azalmasına bağlı gelişen vitamin ve mineral eksikliği,
Apse ya da yara enfeksiyonları,
Safra kesesinde ya da yolunda taş oluşması,
Anostomoz darlığı ya da kaçağı.

Mini Gastrik Bypass Ameliyatı Kimlere Uygulanır?

Mini gastrik bypass ameliyatı;

18 ila 65 yaş arasında olan ve ameliyata engel bir durumu bulunmayan kişilere uygulanabilir. Hastanın 18 yaşın altında ya da 65 yaşın üstünde olması halinde hasta özelinde durum değerlendirmesi yapılır ve bu değerlendirme sonucu karar verilir.
Vücut kitle indeksi 35’in üzerinde olan,
Vücut kitle indeksi 30 ila 35 arasında olmakla birlikte fazla kilolarından dolayı hipertansiyon, şeker hastalığı, kalp yetmezliği, kolesterol, uyku apnesi ve metabolik sendrom gibi sağlık sorunları yaşayan,
Kilo verme amacıyla uyguladığı diğer yöntemler ile istenilen kilo kaybı gerçekleşmeyen,
Ameliyat olmasına ve anestezi almasına engel durumu olmayan kişilere uygulanabilir.

Mini gastrik bypass ameliyatı;

Ciddi derecede ve tedavi ile kontrol altına alınmamış psikiyatrik hastalığı olan,
Madde ve alkol bağımlılığı bulunan,
Ciddi düzeyde hormonal bozukluğu olan,
Anestezi almasına engel bir durumu olan,
ameliyattan sonra diyet ve egzersiz konusunda gerekli yaşam tarzı değişikliklerini yapamayacak olan,
Yakın dönemde gebelik planlayan,
Kanser hastalığı olan kişilere uygulanamaz.

Mini Gastrik Bypass Ameliyatı Kaç Yaşına Kadar Yapılır?

Mini gastrik bypass ameliyatı normal şartlar altında 65 yaşına kadar olan hastalara uygulanabilir. Ancak 65 yaşın üzerindeki hastalarda gerekli görülmesi halinde mini gastrik bypass ameliyatının uygulanması söz konusu olabilir.

Mini gastrik bypass ameliyatının hastanın kilo vermesi konusundaki etkisi tüp mide ameliyatına göre daha fazladır. Ayrıca hastanın kilo fazlalığından kaynaklanan yandaş hastalıklardan kurtulması noktasındaki faydası da daha fazladır. Her ne kadar zor ve riskli olsa da kısmen geriye dönüşümlü bir cerrahi prosedürdür. Yeme kısıtlama ve eğilim bozukluğu sağlayan mini gastrik bypass ameliyatı, mide bypass ameliyatına göre daha basit bir prosedür olarak tanımlanabilir.

Diğer obezite ameliyatlarına göre mini gastrik bypass ameliyatı etkili bir yöntem olup kilo kaybının büyük kısmı genellikle ameliyattan sonraki ilk yılda yaşanır. Bu sürede hastalar genellikle fazla kilolarının %70’ini ve daha fazlasını vermesi beklenir. Ameliyat sonrası hastalar genellikle 2 ila 3 gün gözetim altında tutulur daha sonra taburcu edilirler.

Ameliyattan sonra hastaların kendilerine verilen beslenme programlarına eksiksiz uymaları gerekir. Yaraların iyileşmesi ve günlük hayata kontrollü bir şekilde dönülmesi için en az 1 hafta süreyle istirahat edilmelidir. Hastalara ameliyattan sonraki ilk hafta her gün ortalama 20 dakika yürüyüş yapmaları önerilir.

Mini gastrik bypass ameliyatına bağlı olarak tip 2 diyabet hastalığı başta olmak üzere aşırı kilodan kaynaklanan hastalıkları ortadan kalkması sağlanabilir. Hastaların operasyon sonrası iyileşme ve normal yaşama dönme süresi daha kısa olup hastanın yutma yeteneğinde bir kayıp yaşanması ya da yutma sırasında acı yaşanması söz konusu değildir. Ameliyattan sonra oluşturulan kese yeniden büyümeyeceği için sonuçlar kalıcıdır ve hasta gerekli yaşam tarzı değişikliklerini yaptığı sürece yeniden kilo almaz.

Ameliyat sonrası sıvı beslenmeyle başlanır, pürelere ve kademeli olarak katı gıdalara geçilir. Dumping sendromu yaşanmaması için şekerli yiyecekler ve içeceklerden uzak durulmalıdır. B12 ve D vitamini, kalsiyum, demir ve fosfat eksikliği yaşanmaması için gerekli kontroller yapılması uygun görülmesi halinde takviyeler alınmalıdır.

mini gastric bypass

Doç. Dr. Abdullah ŞİŞİK

Diğer Tedaviler

Tüp Mide Ameliyatı

Şeker Hastalığı Ameliyatı

Mide Balonu Uygulamaları

Mide Botoks Uygulaması

Mini Gastrik Bypass Hasta Yorumlarımız

" class="testimonial-item no-image swiper-slide">

M..

"Abdullah Bey gastrik bypass ameliyatımı yaptı. Sayesinde hem fazla olan kilolarımdan hem de şeker rahatsızlığından kurtuldum. Kendisi hastalarına fazlasıyla bilgilendirme yapan bir doktor. Abdullah Bey'e istediğim zaman arayıp ulaşabiliyorum. Kendisi sağ olsun çok ilgilenip, yardımcı oluyor."

" class="testimonial-item no-image swiper-slide">

Ş..

"Mide ameliyatım için Abdullah Bey yardımcı oldu. Kendisi gerçekten işinin uzmanı bir doktor. Allah ondan bin kere razı olsun. Sayesinde sağlığıma kavuştum. Herkese de tavsiye ederim. Geçirdiğim ameliyattan memnun kaldım."

" class="testimonial-item no-image swiper-slide">

N..

"1 yıl öncesinde tüp mide ameliyatım için Abdullah Bey yardımcı oldu. 140 kiloydum. İnsülin direncim olduğu için insülin kullandım. Ameliyata girmeden önce 127 kiloydum, şu anda 67 kiloyum. İnsülin direncim, tansiyonum, uyku apnem hiçbiri kalmadı. İlaçlarımı artık kullanmıyorum. İlaç olarak sadece mide koruyucu kullanıyorum. Abdullah Bey iyi ki karşıma çıkmış. Ona minnettarlığımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Kendisi çok iyi birisi. Hastalarıyla çok yakından ilgileniyor. Ameliyatta bana çok güzel müdahalede bulunmuş. Aileme çok güzel bilgilendirme sağlamış. Önce Allah sonra da Abdullah Bey sayesinde sağlığıma kavuştum. Kendisi ve çalışma arkadaşları her şeyi ile çok güzeldi. Çalışığı kurumdan ayrılacağını duydum, çok üzüldüm ama bu konu hakkında kendisini daha da geliştirmesi çok süper olacaktır. Herkes için hayırlısı olsun."

" class="testimonial-item no-image swiper-slide">

Demet Zeynep

"Abdullah hoca ya çok teşekkür ediyorum, 6 ayda eksi 32 kilo ile devam ediyorum. Ameliyat olmak isteyenler tereddüt etmeden hocamıza başvurabilirler."

" class="testimonial-item no-image swiper-slide">

SUNA KARABALTA

"Hayatımda yaptığım en doğru karar önce ameliyat olmaya karar vermek daha sonrada Abdullah hoca ile tanışmak. Ona yeni hayatımı borçluyum. Ameliyat öncesi ve sonrası ilgisi takdire şayan. O benim kurtarıcım...Ne kadar teşekkür etsek az .Sevgilerimle."

" class="testimonial-item no-image swiper-slide">

Selim Can

"Abdullah hoca demişti ki bu ameliyat mucize değil öncesi sonrası süreç tek tek anlattı hocam belki ameliyat bir mucize değil ama siz bir mucizesiniz tüm emekleriniz için teşekkür ederim hiç düşünmeyin tereddüt dahi etmeyin 160 ile girdiğim ameliyatta şuan 9 ay gecti 91 kiloyum siz olmasaydınız o güveni vermeseydiniz asla baska birine ameliyat olamazdım."

" class="testimonial-item no-image swiper-slide">

Fatih Metin

"19.02.2020 de ameliyat olduğum doktorum Abdullah Şişik hocamız sayesinde total de 63 kilo vererek yeniden hayata döndüm abdullah hocamin eline emeğine sağlık ameliyat olacak arkadaşlara tavsiyem bir dakika bile düşünmeden abdullah hocamızda ameliyatınızı olunuz ben hayallerime kavuştum sizde ertelemeyin hayallerinizi."

" class="testimonial-item no-image swiper-slide">

Nurcan Bağış

"Abdullah hocam harika bir doktor sayesinde sağlığıma kavuştum korkudan daha önce bu ameliyatı olmamıştım henüz 5 aylık ameliyatli olmama rağmen -50 kg devam ediyorum keşke daha önceden olsaymisim iyiki Abdullah hocamı tanımışım bana ikinci bir hayat veren hocama çok tşk ediyorum iyiki varsın hocam."

" class="testimonial-item no-image swiper-slide">

Tuğba Zerey

"2015 yılında ameliyat oldum Abdullah beye iyiki abdullah bey diyorum iyiki yollarımız kesişmiş elinize emeğinize sağlık ameliyat öncesi ve sonrası desteklerinizi minnettarım ❤️"

" class="testimonial-item no-image swiper-slide">

İrem Ocaklı

"Ameliyat olalı 26 ay oldu, hiçbir şikayetim yok çok memnunum. iyiki Abdullah hocama ameliyatımı yaptırmışım. Başarılarınızın devamını diliyorum."

Mini Gastrik Bypass Hasta Resimlerimiz

  Ekibimiz ile Hızlı İletişime Geçin !
  Hemen Randevu Alın!

  7/24 Destek

  +90530 827 84 88

  Ekibimiz ile Hızlı İletişime Geçin !
  Hemen Randevu Alın!

  7/24 Destek

  +90530 827 84 88